pu foam

  1. keo bọt nở pu foam 750ml

    VCO PU FOAM là chất bọt nhựa tổng hợp chuyên dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài. Công dụng : Bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt. Trám kín khe hở, lỗ hỗng quanh ống, lỗ hỗng thông hơi, đường dẫn tiện ích và...
  2. keo bọt nở pu foam 750ml

    VCO PU FOAM là chất bọt nhựa tổng hợp chuyên dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo các vết nứt và khe hở được dán kín chống sự rung động và tiếng ồn bên ngoài. Công dụng : Bịt kín vòng quanh cửa sổ, cửa đi, cửa trượt. Trám kín khe hở, lỗ hỗng quanh ống, lỗ hỗng thông hơi, đường dẫn tiện ích và...

Top