nutripeptide

  1. Nutripeptide: Dinh dưỡng cho tôm cá, tăng trọng nguyên liệu Pháp

    NUTRI PEPTIDE: TĂNG TRỌNG DẠNG BỘT Thành phần: Acid amin tổng số > 46% Aspartic, Threonine, Serine, Glutamic Acid:, Proline, Glycine, Alanine, Cystine, Histidine, Vanile, Methionine, Isoleucine, Leucine Tyrosine, Phenylalanine, Lysine, Arginine Công dụng: - Cung cấp các amino acid thiết yếu...
  2. Nutripeptide siêu tăng trọng cho tôm cá

    NUTRI PEPTIDE – ĐẠM TINH (ACID AMIN) TĂNG TRƯỞNG NHANH Đặt tính: dạng bột màu trắng. Công dụng: Tăng trọng dạng bột gồm hỗn hợp acid amin thiết yếu (methionine, lysine, isoleucine, cystine,…) cung cấp cho tôm, giúp tôm mau lớn. Tăng sức đề kháng ở tôm, chống tình trạng tôm còi, phân đàn...

Top