microzyme

  1. Enzyme cắt tảo, xử lý khí độc đáy ao hiệu quả Microbate, Microzyme giá sỉ

    Thành phần: bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân Cellulase............. 1000UI/g Amylase.............. 1100UI/g Lipase.................. 1200UI/g Protease.............. 2000 UI/g Công dụng: Phân hủy nhanh chóng mùn hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải tôm cá nhanh chóng, làm sạch đáy ao...
  2. Microzyme enzyme xử lý đáy ao

    MICROZYME Enzyme xử lý đáy ao * Thành phần Cellulase; Amylase – 3000UI/g; Protease – 5000UI/g β-Lipase – 1100 UI/g * Công dụng Giúp phân hủy thức ăn thừa và các chất cặn bả. Loại bỏ khí độc, khử mùi hôi đáy ao và chất béo phân hủy từ thức ăn. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Cắt tảo khi tảo...

Top