microbate

 1. Microbate-Enzyme cắt tảo, xử lý nước ao nuôi thủy sản hiệu quả, giá sỉ

  Thành phần: bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân Cellulase............. 1000UI/g Amylase.............. 1100UI/g Lipase.................. 1200UI/g Protease.............. 2000 UI/g Công dụng: Phân hủy nhanh chóng mùn hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải tôm cá nhanh chóng, làm sạch đáy ao...
 2. Enzyme cắt tảo, xử lý khí độc đáy ao hiệu quả Microbate, Microzyme giá sỉ

  Thành phần: bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân Cellulase............. 1000UI/g Amylase.............. 1100UI/g Lipase.................. 1200UI/g Protease.............. 2000 UI/g Công dụng: Phân hủy nhanh chóng mùn hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải tôm cá nhanh chóng, làm sạch đáy ao...
 3. Microbate - Enzyme cắt tảo Ấn Độ, enzyme xử lý nước

  MICROBATE(enzyme xử lý nước) * Thành phần Cellulase: 1000 UI/g Amylase: 1100 UI/g Protease: 2000 UI/g Lipase: 1200 UI/g * Công dụng Giúp phân hủy thức ăn thừa và các chất cặn bả. Loại bỏ khí độc, khử mùi hôi đáy ao và chất béo phân hủy từ thức ăn. Tăng mật độ vi sinh có lợi, cải thiện chất...
 4. Microbate enzyme xử lý khí độc và cắt tảo

  MICROBATE enzyme xử lý khí độc , cắt tảo Bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thuỷ phân - Cellulase: 1000 UI/g - Amylase: 1100 UI/g - Protease: 2000 UI/g - Lipase: 1200 UI/g Công dụng : Phân hủy nhanh chống bùn bả hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải tôm cá nhanh chóng, làm sạch đáy ao...

Top