laptop x550c

  1. Cần Bán x550c

    máy cũ để lâu k dùng hư hại nhiều, bán dã xác, không pin, không ổ cứng, bàn phím mất nút, vỏ xấu, màn hình bị 1 sọc trắng

Top