enzyme xử lý khí độc

  1. Microbate enzyme xử lý khí độc và cắt tảo

    MICROBATE enzyme xử lý khí độc , cắt tảo Bao gồm các enzyme xúc tác cho phản ứng thuỷ phân - Cellulase: 1000 UI/g - Amylase: 1100 UI/g - Protease: 2000 UI/g - Lipase: 1200 UI/g Công dụng : Phân hủy nhanh chống bùn bả hữu cơ, thức ăn thừa, chất thải tôm cá nhanh chóng, làm sạch đáy ao...

Top