enzyme xử lý đáy ao

  1. Microzyme enzyme xử lý đáy ao

    MICROZYME Enzyme xử lý đáy ao * Thành phần Cellulase; Amylase – 3000UI/g; Protease – 5000UI/g β-Lipase – 1100 UI/g * Công dụng Giúp phân hủy thức ăn thừa và các chất cặn bả. Loại bỏ khí độc, khử mùi hôi đáy ao và chất béo phân hủy từ thức ăn. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Cắt tảo khi tảo...

Top