dissolvine na2

  1. Dissolvine Na2-EDTA 2 muối Hà Lan khử phèn chính hãng, giá sỉ

    Dissolvine NA2 là loại EDTA dạng bột đa dụng, tan trong nước tốt và cô lập linh hoạt được các ion kim loại trong một phạm vi pH bất kỳ. EDTA(min)…….99% Công dụng: Khử phèn và các kim loại nặng trong nước, làm giảm độ cứng của nước. Thúc đẩy kiềm tốt cho nước vào ao và dễ dàng thúc đẩy tăng...
  2. Dissolvine Na2 edta 2 muối Hà Lan

    DISSOLVINE Na2 – EDTA 2 MUỐI Thành phần: EDTA 99% Đặc tính: Dạng bột, tan trong nước * Công dụng Khử phèn và các kim loại nặng trong nước, làm giảm độ cứng của nước. Ổn định kiềm, thúc đẩy sinh vật phù du phát triển. Giảm bệnh vàng mang tôm do tích tụ bùn trong ao. * Liều dùng Trong trại...

Top